top of page

אזורים

מכיוון שכל חיווט חייב להגיב בצורה חריפה לפי המגבלות הסביבתיות, האילוצים הפיזיים והביצועים הרצויים, ישנה אפשרות מסוימת שאינה גוברת על חוק המספרים.  ב-HTD-ID, אנו מתייחסים לכל בקשה באופן אישי ומספקים פתרונות ייחודיים.

צור קשר

תודה על מה ששלחת!

bottom of page